messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งหัวช้าง
อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
folder ขัอบัญญัติทั่วไป
folder ขัอบัญญัติงบประมาณ
บริการข้อมูล

สถิติ sitemap
วันนี้ 112
เดือนนี้2,386
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)67,389
ทั้งหมด 280,000

info แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2567
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)


camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงานมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจังหวัดลำพูน[17 กรกฎาคม 2567]
กิจกรรมมอบโต๊ะเก้าอี้นักเรียนและวัตถุดิบมื้ออาหารให้กับเด็กปฐมวัย ภายใต้โครงการ "One Smile at A time phase3 - Support Lunch"บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า(ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด, มูลนิธิเป๊ปซี่โค และมูลนิธิรักษ์ไทย[17 กรกฎาคม 2567]
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง [16 กรกฎาคม 2567]
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ อบต.ทุ่งหัวช้าง ออกรับผู้ป่วยมีอาการอาเจียน อ่อนเพลีย ไข้สูง บ้านหนองผำ หมู่ที่ 10[15 กรกฎาคม 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

forum ประกาศ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ลพถ.๔๑๐๒๔ สายศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๖ บ้านแม่ปันเดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) grade
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview17
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ลพถ.๔๑๐๒๔ สายศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๖ บ้านแม่ปันเดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) grade
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview23
ประกาศ เรื่อง ห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : pageview27
ประกาศ เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รับเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : pageview26
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่จำเป็น ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๗ ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ grade
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview22

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
image No Gift Policy
no gift policy องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
 
info ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One stop Service

สายตรงผู้บริหาร
info ผู้บริหารองค์กร
นายบันพุฒ คำตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 093-3277871
นายบันพุฒ คำตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 093-3277871
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder รายงานการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder รายงานผลการดำเนินการ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในองค์กร ประจำปี
folder นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
folder นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
folder ตรวจสอบภายใน
folder โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี
folder นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
folder ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) ประจำปี
บันทึกข้อตกลง (MOU)
folder บันทึกข้อตกลง ITA 2565

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
การรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
กสว.
12/07/2567
12/07/2567
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ภายในจังหวัด
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 4
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
11/07/2567
12/07/2567
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงและสัตว์ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
11/07/2567
11/07/2567
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
11/07/2567
11/07/2567
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ