องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งหัวช้าง
อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 1/1 หมู่ 4 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160 หมายเลขโทรศัพท์ : 085-6950751 หมายเลขโทรสาร : 053-975286การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 21
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 20 มกราคม 2565 นำโดยท่านนายกบันพุฒ คำตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างพร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมจัดงานเนื่องในวันครู ประจำปี 2565 ชมรมครูผู้ดูแลเด็กและครูท้องถิ่นอำเภอทุ่งหัวช้าง วันที่ 16 มกราคม 2565 ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง... [20 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
วันที่ 18 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ได้จัดอบรมจัดทำแผนสุขภาพและซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ปีงบประมาณ 2565 [18 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
วันที่ 12 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ได้ทำกิจกรรมออกกำลังกายและจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทาสีรั้วและของเล่น ศพด.บ้านสัญชัย [13 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
วันที่ 7 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ลงพื้นที่ร่วมกับ อบจ.ลำพูน เพื่อตรวจความเรียบร้อยเตรียมมอบห้องน้ำคนพิการ จำนวน 2 ราย [7 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง... [22 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 9.00 น. งานสาธารณสุข อบต.ทุ่งหัวช้าง ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งหัวช้าง ผู้นำชุมชน และ อสม. หมู่ที่ 9 ต.ทุ่งหัวช้าง ตั้งด่านตรวจเพื่อให้ผู้ไปทำงานรับจ้างสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกเคหสถาน... [15 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 9.00 น. งานสาธารณสุข อบต.ทุ่งหัวช้าง ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งหัวช้าง ผู้นำชุมชน และ อสม. หมู่ที่ 9 ต.ทุ่งหัวช้าง ตั้งด่านตรวจเพื่อให้ผู้ไปทำงานรับจ้างสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกเคหสถาน... [12 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
งานจัดเก็บราายได้ กองคลัง ได้สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและข้อมูลป้ายในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. - 15 พ.ย. 64 [1 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ขอขอบพระคุณ ชมรมอาสากู้ภัยร่วมใจลำพูน ที่ได้มอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม ชุด ppe และผ้าขาว ให้แก่ผู้ป่วย ผู้กักตัว และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน [23 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 22 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เข้าร่วมช่วยประกอบอาหารให้ผู้กักตัวในพื้นที่ จัดโดย เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน “ครัวกาชาด ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” พร้อมทั้งร่วมต้อนรับผู้ว่าจังหวัดลำพูนและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ณ ศาลาแดงเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ... [22 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 216 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายรุ่งโรจน์ เรืองทรัพย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 089-753-4510
นายรุ่งโรจน์ เรืองทรัพย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 089-753-4510
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564
folder รายงานผลการดำเนินการ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในองค์กร ประจำปี
ศูนย์ยุติธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง