องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งหัวช้าง
อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 1/1 หมู่ 4 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160 หมายเลขโทรศัพท์ : 085-6950751 หมายเลขโทรสาร : 053-975286

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 126
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 17 กันยายน 2564 นายศักดิ์สิทธ์ จันทร์ถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) และร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ... [20 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 16 กันยายน 2564 นายศักดิ์สิทธ์ จันทร์ถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เป็นประธานเปิดการอบรม"โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564" โดยมีคณะวิทยากรจาก ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูง) จัดโดย... [16 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 16 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่อบต.ทุ่งหัวช้างดำเนินการติดตั้งกระจกมองทางโค้งจราจรตามจุดเสี่ยงทางแยกต่างๆ ของถนนภายในพื้นที่เขตรับผิดชอบของ อบต.ทุ่งหัวช้าง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน [16 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 10 - 15 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างร่วมกับ ส.อบต. และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่สำรวจและรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ด้านสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ กรณีฝนตกหนักไหลทะลักท่วมทุ่งนา ถนน และลำน้ำที่ได้รับความเสียหาย... [16 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 นายศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง พร้อมด้วย ปลัด เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบบ้านผู้สูงอายุและป้าย ให้กับนางปา ธิป้อ หมู่ที่ 6 อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน [31 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.ทุ่งหัวช้าง ดำเนินการตัดต้นไม้และซ่อมแซมหลอดไฟ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสัญชัย [30 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างได้ดำเนินการทำความสะอาดสถานที่กักตัว ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ปันเดง (หลังเก่า) [30 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต. ทุ่งหัวช้าง ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 บ้านดง ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน [27 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัย รวมถึงปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน สำหรับผู้ซื้อ-ขายลำไย ในพื้นที่หมู่ที่ 11 บ้านสันดอนมูล ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน [27 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้าสองข้างทางในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ตามโครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ [27 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 198 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ถา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 091-069-1582
นายศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ถา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 091-069-1582
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564
folder รายงานผลการดำเนินการ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในองค์กร ประจำปี
ศูนย์ยุติธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง