องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งหัวช้าง
อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
วันศุกร์ที่22 เมษายน 2565) ที่ โรงเรียนบ้านดง อำเภอทุ่งหัวช้าง นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ครั้งที่ 7 เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน
รายละเอียด : วันศุกร์ที่22 เมษายน 2565) ที่ โรงเรียนบ้านดง อำเภอทุ่งหัวช้าง นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ครั้งที่ 7 เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน โดยมีรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน อาสาสมัคร พอ.สว. จังหวัดลำพูน นายอำเภอทุ่งหัวช้าง หน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เข้าร่วมพิธีเปิด โดยจังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดที่สมัครหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ลำดับที่ 63 ของประเทศ ➡ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย เครื่องอุปโภค-บริโภค ยา และเครื่องนุ่งห่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไป
ผู้โพส : admin