องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งหัวช้าง
อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
โครงการจิตอาสาพระราชทาน”เราทำดี ด้วยหัวใจ”
รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 นายภัทรพล ผัดดวงธรรม นายอำเภอทุ่งหัวช้าง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน”เราทำดี ด้วยหัวใจ”โดยมีนายบันพุฒ คำตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างเป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อเป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆให้มีความเจริญ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร อบต.ทุ่งหัวช้าง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสามาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสา ดำเนินกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ' และได้หมุนเวียนพื้นที่จัดกิจกรรมไปทั่วทุกตำบลอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ครั้งนี้ ประกอบไปด้วย กิจกรรมการปรับภูมิทัศน์ การทำความสะอาดห้องน้ำ เก็บกวาดใบไม้/กิ่งไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ ณ บริเวณวัดม่วงคำ ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
ผู้โพส : admin