องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งหัวช้าง
อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
เข้าร่วมประชุมคระกรรมการบริหารศุนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ศจพ.อ)
รายละเอียด : วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายบันพุฒ คำตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง พร้อมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เข้าร่วมประชุมคระกรรมการบริหารศุนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ศจพ.อ) ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอทุ่งหัวช้าง
ผู้โพส : admin