องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งหัวช้าง
อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 1/1 หมู่ 4 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160 หมายเลขโทรศัพท์ : 085-6950751 หมายเลขโทรสาร : 053-975286

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 54
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 17 กันยายน 2564 นายศักดิ์สิทธ์ จันทร์ถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)... [20 กันยายน 2564]
วันที่ 16 กันยายน 2564 นายศักดิ์สิทธ์ จันทร์ถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เป็นประธานเปิดการอบรม"โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564" โดยมีคณะวิทยากรจาก... [16 กันยายน 2564]
วันที่ 16 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่อบต.ทุ่งหัวช้างดำเนินการติดตั้งกระจกมองทางโค้งจราจรตามจุดเสี่ยงทางแยกต่างๆ ของถนนภายในพื้นที่เขตรับผิดชอบของ อบต.ทุ่งหัวช้าง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน [16 กันยายน 2564]
วันที่ 10 - 15 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างร่วมกับ ส.อบต. และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่สำรวจและรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ด้านสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ กรณีฝนตกหนักไหลทะลักท่วมทุ่งนา ถนน... [16 กันยายน 2564]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
photo ประชาสัมพันธ์ รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลความรู้และวิธีป้องกันโรคไหม้ข้าว poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
photo ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคลัมปีสกิน (Lumpy skin disease) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview58
photo องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เชิญชวนลงทะเบียนรับจองการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยสามารถเริ่มจองได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview55

forum ประกาศ
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างเป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม)
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง grade
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดการบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวขช้างเป็นการชั่วคราว (เพิ่มเต็ม) grade
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล ศาลาใจบ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหัวขัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 บ้านดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ถา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 091-069-1582
นายศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ถา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 091-069-1582
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564
folder รายงานผลการดำเนินการ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในองค์กร ประจำปี
ศูนย์ยุติธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ