ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ สามารถตรวจสอบความถูกต้องในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
ชื่อไฟล์ : M9nnRDYMon93631.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้