ชื่อเรื่อง: ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ติดต่อสอบถามได้ที่ อบต.ทุ่งหัวช้าง หรือ โทรศัพท์สอบถาม 053-975286
ชื่อไฟล์: tnlpZpbWed31450.jpg