ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลพ.ถ.41023 บ้านแม่ปันเดง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง