องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งหัวช้าง
อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 1/1 หมู่ 4 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160 หมายเลขโทรศัพท์ : 085-6950751 หมายเลขโทรสาร : 053-975286

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 41
folder รวมคำพิพากษาของศาลปกครอง
insert_drive_file คำพิพากษาคดีปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
ชื่อเรื่อง: คำพิพากษาคดีปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ชื่อไฟล์: w8C4P5LTue122528.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสุงสุดในคดีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
ชื่อเรื่อง: แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสุงสุดในคดีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ    ชื่อไฟล์: hUv70VoTue122633.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file รวมคำพิพากษาของศาลปกครอง และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
ชื่อเรื่อง: รวมคำพิพากษาของศาลปกครอง และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ชื่อไฟล์: DROWqsETue122933.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ถา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 091-069-1582
นายศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ถา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 091-069-1582
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564
folder รายงานผลการดำเนินการ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในองค์กร ประจำปี
ศูนย์ยุติธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง